Politica GDPR

New Concept Living - Agentia ta imobiliara, in Sibiu
SC New Concept Living SRL prin politicile sale, societatea noastră este preocupată de protecția datelor personale și implementează permanent măsuri de protecție și securitate a datelor personale ale utilizatorilor, proprietarilor, clientilor și a altor persoane fizice sau juridice cu care colaborează.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale corecte şi complete, SC New Concept Living SRL se află în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea și prestarea serviciilor în domeniul imobiliar .

Temeiul legal al prelucrării datelor

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă - articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale

Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului, sau când accesați site-ul www.newconceptliving.ro (consiliere în achizitii /inchirieri imobiliare, consiliere in vederea vanzarii/inchirierii unui imobil, susținere in negocieri cu anumiti terti ).

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă pot fi solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: Nume, Prenume, CNP, seria și nr. CI/Pasaport, data și locul nașterii, cetățenia, domiciliul stabil, reședința, detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, semnătura .

Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului .

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale ale beneficiarilor serviciilor SC New Concept Living SRL sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari:
  • Persoana vizată ( utilizator / client / proprietar );
  • Birourilor Notariale autorizate ( in cazul in care solicitarea dumneavoastra necesita incheierea unui act notarial )
  • Agentului ce va fi repartizata solicitarea dumneavoastra
  • Poliție, Parchet, Instanțe, organelor de control competente;
SC New Concept Living SRL garantează fiecărui beneficiar al serviciilor sale că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați la litera a)-b) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a beneficiarului .

RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
Pentru orice informație privind protecția datelor personale, ori dacă semnalați nereguli în ce privește respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), vă rugăm trimiteți un mesaj către responsabilul pentru protecția datelor personale la nivelul SC. New Concept Living la adresa de email: office@newconceptliving.ro .

Atribuțiile principale ale Societatii sunt următoarele:
  • de a informa şi consilia utilizatorii, precum şi persoanele ce beneficiaza de serviciile noastre, care se ocupă de prelucrările de date;
  • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al SC. New Concept Living sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
  • de a consilia SC. New Concept Living în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;
  • de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
  • de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

INFORMAȚII UTILE CU PRIVIRE LA CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE AL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informatii avizate și detaliate privind noul Regulament General de Protecția Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate (pliant)

Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate (broșură)

Silvanax

Intră în legătură cu un specialist imobiliar pentru a obține o consultanță.